17814106_1726385397375945_246569623_n

Nguyễn Tiến Đông* – Nhà khoa học có tư duy “hình chóp ngược”

Tiễn sĩ Nguyễn Tiến Đông đại diện cho các nhà khoa học thế hệ mới: năng động, luôn tìm cách “vượt khó” trong cả việc nghiên cứu lẫn thương mại hóa sản phẩm.Tiễn sĩ Nguyễn Tiến Đông đại diện cho các nhà khoa học thế hệ mới: năng động, luôn tìm cách “vượt khó” trong cả việc nghiên cứu lẫn thương mại hóa sản phẩm.Tiễn sĩ Nguyễn Tiến Đông đại diện cho các nhà khoa học thế hệ mới: năng động, luôn tìm cách “vượt khó” trong cả việc nghiên cứu lẫn thương mại hóa sản phẩm.Tiễn sĩ Nguyễn Tiến Đông đại diện cho các nhà khoa học thế hệ mới: năng động, luôn tìm cách “vượt khó” trong cả việc nghiên cứu lẫn thương mại hóa sản phẩm.

Read More

One-Piece Flow & Mindfulness

| |

Thật tuyệt vời cả ngày tôi không phải bận tâm với câu hỏi vẩn vơ SÁNG NAY MÌNH ĐÃ KHÓA CỬA KHI RA KHỎI NHÀ CHƯA NHỈ? Tôi đã nhớ rất kỹ hình... READ MORE

Digital Lean Transformation

| |

Công nghệ Công nghiệp 4.0 biến đổi các quy trình tinh gọn để thúc đẩy doanh nghiệp Trong khi các nguyên tắc tinh gọn từ lâu đã được sử dụng trong sản xuất... READ MORE