IPP

Hiện Đông là giảng viên về Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp.

  • 25/7/2016 – 9/3/2017 Chương trình đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam Phần Lan IPP – “Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp” – Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đông tham gia dự án Khóa đào tạo dành cho hơn 30 giảng viên đến từ 12 trường đại học và cơ sở đào tạo nhằm đưa nội dung đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp vào giảng dạy tại các trường đại học, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Việt Nam.

IMG_0882

Sau 6 tháng, Lễ trao chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo giảng viên nguồn về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho 35 giảng viên đến từ 12 trường đại học và cơ sở đào tạo của Việt Nam đã được diễn ra. Đây là chương trình thử nghiệm được triển khai trong 6 tháng cuối năm 2016, nhằm hướng tới mục tiêu dài hạn giúp các trường đại học thiết kế và triển khai các khóa đào tạo về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp phù hợp với nhu cầu và bối cảnh trong nước, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong khuôn viên các trường đại học, kết nối và lan tỏa văn hóa khởi nghiệp, văn hóa đổi mới sáng tạo từ các trường đại học ra xã hội và cộng đồng.

IMG_0345

Nhiệm vụ của các giảng viên là tiếp tục hoàn thiện và triển khai các chương trình đào tạo về E&I cho các đối tượng liên quan, từng bước đưa vào thành giảng dạy chính khóa trong trường đại học.

IMG_1997