Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học – Nơi nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu

CÂU LẠC BỘ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - NƠI NUÔI DƯỠNG ĐAM MÊ NGHIÊN CỨU "Đại học phải là một...

Read More

One-Piece Flow & Mindfulness

| |

Thật tuyệt vời cả ngày tôi không phải bận tâm với câu hỏi vẩn vơ SÁNG NAY MÌNH ĐÃ KHÓA CỬA KHI RA KHỎI NHÀ CHƯA NHỈ? Tôi đã nhớ rất kỹ hình... READ MORE

Digital Lean Transformation

| |

Công nghệ Công nghiệp 4.0 biến đổi các quy trình tinh gọn để thúc đẩy doanh nghiệp Trong khi các nguyên tắc tinh gọn từ lâu đã được sử dụng trong sản xuất... READ MORE