One-Piece Flow & Mindfulness

Thật tuyệt vời cả ngày tôi không phải bận tâm với câu hỏi vẩn vơ SÁNG NAY MÌNH ĐÃ KHÓA CỬA KHI RA KHỎI NHÀ CHƯA NHỈ? Tôi đã nhớ rất kỹ hình ảnh chiếc chìa khóa cửa vặn hai vòng và nghe rõ cả tiếng kêu xoạch xoạch khi khóa cửa. Đó chính là kết quả áp dụng One-Piece FlowMindfulness 🙂 

Lan man thôi, nhưng thấy sự tương đồng kỳ lạ giữa các phương thức, công cụ trong sản xuất với các pháp luyện tập về tinh thần. Một đằng là One-Piece Flow / Dòng chảy một sản phẩm và một đằng là Mindfulness / Chánh niệm.

Nếu Dòng chảy một sản phẩm hiểu đơn giản là xử lý một sản phẩm trong cùng một thời điểm tại một công đoạn trên một quy trình sản xuất giúp loại bỏ được các vấn đề về chờ đợi, lưu kho, kiếm soát chất lượng, phát hiện sai lỗi, không tạo lãng phí…

Thì Chánh niệm chính là chú tâm vào hiện tại với một công việc, hoặc sự vật để qua đó ta mới có thể nhận thấy rằng tâm trí mình đang “lạc” vào quá khứ hoặc tương lai hay đôi khi phán xét vu vơ không đầu chẳng đuôi. Ta sẽ được đưa về với thực tiễn hiện tại để sống đúng đắn, tính cực hơn nhờ vào sự chú tâm đó.

Nếu không phải là Dòng chảy một sản phẩm, chúng ta phải thao tác và xử lý rất nhiều hoạt động trên nhiều sản phẩm tồn kho tại công đoạn, khiến chúng ta dễ bị sao lãng và mất kiểm soát chất lượng, tăng áp lực vì tồn kho nhiều sản phẩm đang đợi xử lý, và dễ dàng chuyển sản phẩm bị sai lỗi sang công đoạn tiếp theo.

Cũng như nếu không phải là Chánh niệm, nghĩa là Thất niệm, chúng ta dễ rơi vào trạng thái mơ hồ, không tập trung, việc này chưa xong đã vội nghĩ đến việc khác, đãng trí quên mất thứ mình định làm,… Về đến nhà vào cuối ngày với đầy sự mệt mỏi và cảm thấy một ngày trôi qua lãng phí, chẳng đâu vào đâu. Lâu dần, chính tâm lý đó sẽ khiến bạn bị stress vì những áp lực xung quanh đè nén. 

Chính nhờ những lợi ích kể trên mà các tập đoàn lớn nhất trên thế giới như Toyota, GE, Ford… đã áp dụng quản trị tinh gọn Lean với công cụ One-Piece Flow và các tập đoàn lớn như Apple, Google, Edmunds, McKinsey,…. cùng những công ty hiện đại mới đã trang bị phòng thiền dành riêng cho nhân viên tại trụ sở làm việc. 

Còn tôi thì không bị sao Hóa Kỵ ám ảnh về việc đãng trí, nhớ nhớ quên quên, không còn bị Thất niệm và luôn trong trạng thái Chánh niệm, Tỉnh thức khi áp dụng One-Piece Flow vào mỗi công việc và hoạt động 🙂

Giang Ngũ Hồ