Đào tạo thời COVID-19

posted in: Đào tạo - Phát Triển | 0

Đào tạo thời COVID-19 Với bối cảnh COVID-19 hiện nay đã đẩy hang chục ngàn doanh nghiệp Việt Nam rơi vào tình thế khó khăn, trong đó vấn đề nhân sự và đào tạo là áp lực được nói đến … Continued

1 2 3 4