Quản đốc xưởng dịch vụ Vinfast chuyên nghiệp – Part 2

posted in: Đào tạo - Phát Triển | 0

#2 Cung – Cầu, Lợi nhuận – Chi phí

 

CẠNH TRANH LÀ ĐỘNG LỰC CỦA SỰ PHÁT TRIỂN

LỢI NHUẬN TĂNG KHI CHI PHÍ GIẢM HIỆU QUẢ

Sáng nay các Quản đốc mồm chữ A, mắt chữ O khi động đến món kinh tế đại cương này.

Cứ bảo Quản đốc Dịch vụ chỉ cần tập trung chuyên môn kỹ thuật, nhưng đã đến tầm làm Quản đốc, ít nhiều dính đến chữ Quản lý, nên chẳng thoát được cái gọi là tổ chức công việc, xây dựng hệ thống. Cho nên nếu không hiểu bối cảnh của tổ chức, vị trí công việc và nhiệm vụ của mình đang ở đâu thì chả khác gì con thiêu thân nhắm mắt làm tới.

Cạnh tranh, ở tầm vĩ mô vừa phải là cạnh tranh của hãng chủ quản với các thương hiệu khác, tầm cao thì là giữa các showroom trong cả nước, tầm trung là trong vùng, còn tầm thấp là ngay trong nội bộ showroom đó. Cạnh tranh đến khi “Cung” nhiều hơn “Cầu”, cũng chính là khi một điều gì đó “thái quá” sẽ dẫn đến “bất cập” và sự cạnh tranh diễn ra để cân bằng lại điều đó.

Khi cạnh tranh diễn ra, một trong những chỉ số đo lường hiệu quả là Lợi nhuận của hoạt động dịch vụ thu về được tính theo công thức:

– Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí

No alt text provided for this image

Tốt thôi, khi đó Quản đốc có Chuyên nghiệp hay không phải tự trau dồi chuyên môn, nâng cao quản lý, bao gồm quản lý con người, thiết bị máy móc, vật tư nguyên vật liệu, ngân sách vận hành để tổ chức công việc để đạt được hiệu quả Chi phí mong muốn, kỳ vọng.

Mỗi ngày, từng chút một, trên hành trình trở thành Quản đốc Chuyên nghiệp.

Giang Ngũ Hồ