Quản đốc xưởng dịch vụ Vinfast chuyên nghiệp – Part 1

posted in: Đào tạo - Phát Triển | 0

#1 Chân dung “Quản đốc Xưởng Dịch vụ”

Sự lựa chọn khôn ngoan nhất dành cho các quản đốc chuyên nghiệp là giỏi cả chuyên môn kỹ thuật và kỹ năng quản lý. Không phải lo đánh đổi giữa chuyên môn hay quản lý, cứ chọn cả 2 để mở rộng sự phát triển của bản thân.

Cùng với một nguồn lực là các thiết bị vận hành (cầu nâng, máy ra vào lốp,…), vật tư nguyên vật liệu (dầu, mỡ…), kỹ thuật viên sửa chữa, công nghệ (chẩn đoán…) thì phân định cao thấp giữa các quản đốc chính là việc tổ chức triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ cho khách hàng đảm bảo “Năng suất hơn, Chất lượng hơn và Chi phí hiệu quả hơn”. Có như vậy thì khách hàng mới “thoả mãn” các nhu cầu Nhanh, Tốt, “Rẻ” và chấp nhận trả tiền cho dịch vụ.

Quản đốc các xưởng dịch vụ của Vinfast đến từ các miền của tổ quốc, vừa được tiếp cận chuyên môn của dòng xe mới, vừa được huấn luyện để tổ chức quản lý công việc hiệu quả, để trở thành một “Quản đốc xưởng dịch vụ chuyên nghiệp”.

– Chân dung quản đốc xưởng dịch vụ

– Nhu cầu của khách hàng

– Nhận diện các lãng phí trong dịch vụ

– Kỹ năng giải quyết vấn đề

– Kỹ năng huấn luyện và đào tạo nhân viên

– Kỹ năng lắng nghe, trao quyền, tạo động lực

– Tư duy quản lý trực quan

– Đảm bảo chất lượng dịch vụ

No alt text provided for this image

Sơ sơ là vậy, trên con đường trở thành quản đốc xưởng dịch vụ chuyên nghiệp, trang bị tư duy chuyên nghiệp phải được thực hiện đầu tiên.

1️⃣5️⃣ ngày để trở thành các quản đốc dịch vụ chuyên nghiệp của Vinfast!

Giang Ngũ Hồ