Viết & Trình bày ĐỀ TÀI KHOA HỌC

posted in: Đào tạo - Phát Triển | 0

Các bạn sinh viên thân mến,

🏆Ngày tốt nghiệp của các bạn đang đến gần, với những sản phẩm đầy tính khoa học và ứng dụng, chứa đựng biết bao nhiêu công sức và tâm huyết của cả Thầy và Trò trong một khoảng thời gian rất dài.

🌴Điều gì sẽ xảy ra nếu như trong vòng 15 phút trình bày ngắn ngủi đó bạn không truyền tải được hết toàn bộ nội dung đến hội đồng.
🌴Điều gì sẽ xảy ra khi hội đồng đánh giá đề tài của bạn không đúng với thực chất những gì bạn đã bỏ công sức

🌟Chỉ có bạn mới là người nắm rõ và hiểu rõ nhất đề tài của mình
🌟Chỉ có bạn mới là người biết phải thuyết trình đề tài của mình như thế nào
🌟Làm thế nào để Viết và Trình bày đề tài của bạn, thuyết phục toàn bộ hội đồng, thì cũng chính là bạn phải thực hiện.

🎵Bạn muốn sở hữu Kỹ thuật và Kỹ năng để hoàn thành việc Viết và Trình bày đề tài của mình chứ?
Với 15 năm kinh nghiệm giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu khoa học, Đông dành tặng cho các bạn sinh viên thân mến bài trình bày nho nhỏ với lời chúc các bạn Thành Công!

07.May.2017
Giang Ngũ Hồ

Nckh Nckh_01 Nckh_02Nckh_03Nckh_04Nckh_05Nckh_06Nckh_07Nckh_08Nckh_09Nckh_10Nckh_11Nckh_12Nckh_13Nckh_14Nckh_15Nckh_16Nckh_17Nckh_18Nckh_19Nckh_20Nckh_21Nckh_22Nckh_23Nckh_24Nckh_25Nckh_26Nckh_27Nckh_28Nckh_29Nckh_30Nckh_31Nckh_32Nckh_33Nckh_34