Tức cảnh Lạch Huyện

posted in: Triết lý - Cuộc sống | 0

Tức cảnh Lạch Huyện

Sớm ngắm bình minh, tối hoàng hôn
Sóng vỗ ngoài khơi cứ dạt dào
Xe đón xe đưa đều cơm bữa
Vui thú gì hơn cũng chẳng màng

18.Jul.2017
Giang Ngũ Hồ