Mưa & Dậy

posted in: Triết lý - Cuộc sống | 0

1703

Mưa ơi, đừng rơi nữa
Nắng ơi, cứ rạng lên
Và em ơi, đến trường thật sớm
Cho tôi còn dậy, kiếm sữa về

Giang Ngũ Hồ