Đổi mới Giáo dục – Education Innovation

posted in: Đào tạo - Phát Triển | 0

Đổi mới Giáo dục – Education Innovation
Viện Cơ Khí – Đại học Bách Khoa Hà Nội

VTV2

Giảng dạy STEM theo cách của STEM với tinh thần “Người học là Trung tâm – Learner Centered”, thực hiện các hoạt động thông qua
– Learning by Doing
– Project Based Learning
– Develop Design Thinking Skills / Tư duy thiết kế
– Thang cấp độ tư duy – Bloom’s Taxonomy
– …..

Sự đổi mới đòi hỏi thay đổi Tư duy – Phương pháp từ chính người dậy (How to teach) để thay đổi người học (How to learn)

Các bạn sinh viên được học theo cách hoàn toàn chủ động, dưới sự dẫn dắt của các giảng viên. Môi trường để phát huy tối đa tính sáng tạo, hiệu quả thông qua làm việc nhóm để giải quyết vấn đề.

Cảm ơn dự án HEEAP, COMET và trường Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST)

http://vtv.vn/video/nhip-song-cong-nghe-08-3-2017-208161.htm