Một ngày là sinh viên Bách Khoa – sinh viên Viện Cơ Khí

posted in: Đào tạo - Phát Triển | 0

Sinh viên Viện Cơ Khí

ảnh viện cơ khí

 

 

Sao E không vào thăm Cơ Khí
Nhìn máy Tiện Phay máy mới tinh
Ngoài kia Rô bốt phi như ngựa
Háo hức mong E chạm tay vào…

Cảm ơn photographer của CCPR-HUST

26.March.2017
Giang Ngũ Hồ